6,000.00
Золотая эрдэст ус

Манай ус нь 85 м –н гүнээс гарсан эрдэс ус бөгөөд Дондогдуламын рашаан нь манайхтай их ойрхон буюу энэхүү рашааны эх ундрагаас авдаг гэж ойлгож болно. Тиймдээ бид байгалийн эрдэс баялагыг төлөөлөн Золотая гэж нэрлэсэн. Эрдэст ус амьд организм агуулдаг.  Олон Улсын стандартад өдөрт 60-150 эрдэсийн агууламжийг хүний ууж болох зохимжтой хэмжээ ба хэрэглэхэд зохимжтой гэж үздэг.

Золотая эрдэст ус маань эрдсийн хувьд хамгийн зохимжтой найрлагтай ус юм. Ундны усанд агуулагдах нийт зохимжтой байх эрдэсийн хэмжээ нь 1000мм гэтэл  өнөөдрийн байдлаар 100мм грам-с бага байгаа нь эрдэс хэтэрхий бага байгаад тооцогдож байна. Эрдэмтдийн үзэж байгаагаар усанд байвал зохих эрдсийн хэмжээг 200-350 хооронд гэж үздэг бол Золотая усны байвал зохих хэмжээ 200-250мм-ын хооронд хамгийн зохимжтой.