УСНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮГНЭЛТ

´КАНАДЫН ВАНКОВЕРЫН “WATER CUBE” БАЙГАЛИЙН УС,

´ТӨВДИЙН “5100” БАЙГАЛИЙН ЭРДЭС УС,

´МОНГОЛЫН “ЗОЛОТАЯ” БАЙГАЛИЙН ЭРДЭС УСАНД ХИЙСЭН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮНГ МОНГОЛЫН ЦЭВЭР УС БОЛОН ЭРДЭСЛЭГ УСНЫ СТАНДАРТУУДТАЙ ХАРЬЦУУЛАН ДАРААХ ХҮСНЭГТЭД ҮЗҮҮЛЭВ.

ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮНГЭЭС ҮЗЭХЭД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 19-Р ХОРОО ШАДИВЛАНГИЙН АМАНД БАЙРЛАХ ”ЗОЛОТАЯ” УС НЬ “ЭРДЭСЛЭГ УС”-НЫ АНГИЛАЛД БАГТАЖ БАЙНА. ЭНЭ УС НЬ БАЙВАЛ ЗОХИХ ШААРДЛАГАТАЙ ЭЛЕМЕНТҮҮДИЙГ ЗОХИМЖТОЙ ХЭМЖЭЭГЭЭР АГУУЛСАН БОЛ КАНАДЫН ВАНКОВЕРЫН НАТУРАЛ УС “WATER CUBE” НЬ ХЭТ БАГА ЭРДЭСТЭЙ, ТӨВДИЙН “5100” ЭРДЭС УС НЬ ЭРДЭСЛЭГ УСНЫ СТАНДАРТААС ИЛҮҮ ИХ ЭРДЭСЖИЛТТЭЙ БАЙНА. БИДНИЙ ҮЗЭЖ БАЙГААГААР ”ЗОЛОТАЯ” УС НЬ ЭНЭ 2 УСТАЙ ХАРЬЦУУЛАХАД ГАДНЫ ЯМАР НЭГ НӨЛӨӨ ОРООГҮЙ, БАЙГАЛИЙН УНАГАН ТӨРХӨӨРӨӨ БАЙГАА БА ИЛҮҮ САЙН ЧАНАРЫН УС БАЙНА.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *