УСУГ Усны төв лабораториор магадлан итгэмжлэгдэв

 

‘ЗОЛОТАЯ’ байгалийн эрдэст усны үйлдвэрлэл,үйлчилгээ нь тухайн салбартаа 2015 оноос эхлэн өөрийн гэсэн өнгө төрх байр суурийг бий болгон ажиллаж байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын томоохон дэлгүүр захуудад бүтээгдэхүүнээ нийлүүлэхээс гадна захиалгын дагуу албан байгууллага гэрийн хаягаар хүргэн үйл ажилагаагаа тогтвортой явуулж байна.

Бид ЗОЛОТАЯ эрдэст  усыг  эрүүл ахуйн чанарын шаардлага хангасан үйлдвэрлэлийн орчинд MNS 5007:2007 стандартын шаардлага хангасан эрдэст усыг хэрэглэгчдэд, хүргэж тэдний хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн илүү хурдтай ажиллах, тухайн үйлчилгээний чиглэлд тэргүүлэх хамт олон болох зориготой бөгөөд УСУГ Усны төв лабораторийн

MNS 9000: 2018

MNS ISO 6222:1998

MNS ISO 9308-1:1998

MNS ISO 6340:2003

MNS ISO 9308-1:1998

MNS ISO 6461-2:1998 стандартуудаар амжилттай магадлан итгэмжлэгдсэн.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *